Միջնորդավճարներ

Ինչպես է հաշվարկվում միջնորդավճարը

Միջնորդավճարը հաշվարկվում է դոլարով (USD) ընկերության եկամտից (սպրեդ, միջնորդավճար և այլն) ստացված տոկոսով Ձեր ռեֆերալի կողմից փակված յուրաքանչյուր լոտից: Մեր գործընկերների միջնորդավճարի չափը ուղիղ կախվածության մեջ է ներգրավված հաճախորդների առևտրային ակտիվությունից:

Standard
15%
Silver
20%
Gold
25%
Platinum
35%
Diamond
50%

Ներգրավեք առևտուր իրականացնող հաճախորդների և վաստակեք ավելի շատ գումար:

Մենք Ձեզ համար մշակել ենք վարձատրության առաջադիմական սանդղակ առևտուր իրականացնող ներգրավված հաճախորդների համար: Եթե Ձեր հաճախորդների դեպոզիտների գումարը կազմի մինչև 9 999 դոլար, միջնորդավճարների մուտքագրումը տեղի է ունենում՝ ըստ Standard պլանի, և այդ դեպքում Դուք կստանաք 15% ընկերության եկամտից Ձեր ռեֆերալի կողմից փակված յուրաքանչյուր լոտից: Եթե Ձեր կողմից ներգրավված բոլոր հաճախորդները բացեն առևտրային հաշիվներ, որոնց ընդհանուր գումարը 10 000 դոլարից մինչև 29 999 դոլար, Դուք ավտոմատ կերպով անցնում եք Silver պլանին, և այդ դեպքում կստանաք միջնորդավճար՝ 20% ընկերության եկամտից Ձեր ռեֆերալի յուրաքանչյուր կատարած լոտից: Հետագայում Դուք կարող եք անցնել Gold պլանին, եթե դեպոզիտների ընդհանուր գումարը 30 000 դոլարից 49 999 դոլար է: Այդ դեպքում մենք Ձեր հաշվի վրա կմուտքագրենք 25% ընկերության եկամտից Ձեր ռեֆերալի կողմից փակված յուրաքանչյուր լոտից: Եթե Ձեր ռեֆերալների դեպոզիտների գումարը կազմում է 50 000 դոլարից մինչև 100 000 դոլար, Դուք անցնում եք Platinum պլանին և վաստակում 35% ընկերության եկամտից յուրաքանչյուր փակված լոտից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վճարման ամենաբարձր Diamond պլանին հասնում եք Ձեր ռեֆերալների դեպոզիտների՝ 100 000 դոլարը գերազանցող ընդհանուր գումարի դեպքում, և դրա համար մենք Ձեզ կվճարենք 50% ընկերության եկամտից Ձեր ռեֆերալի կողմից փակված յուրաքանչյուր լոտից: Յուրօրինակ և իր տեսակի մեջ եզակի առաջարկ. բարձր է միայն մեզ մոտ:

Մեր համակարգի՝ միջորդավճարի մուտքագրման առավելությունները

 • Դուք վաստակում եք միջնորդավճարներ Ձեր ռեֆերալների առևտրային գործունեությունից երկարաժամկետ հեռանկարում:
 • Որքան շատ են առևտուր իրականացնում Ձեր ռեֆերալները, այնքան շատ եք Դուք վաստակում:
 • Անսահմանափակ վաստակ:
 • Միջնորդավճարները մուտքագրվում են Ձեր գործընկերային հաշվի վրա ամեն օր:
 • Ստացված եկամտի ամենամսյա վճարում:

Ինչպես է դա աշխատում

 Заработай деньги на партнерских программах TeleTrade
 • Դուք ներգրավում եք դեպոզիտի՝ 11 000 դոլար միջին մակարդակով 3 հաճախորդ, ինչն ընդհանուր կազմում է 33 000 դոլար: Այդ դեպքում Ձեզ մոտ գործում է Gold պլանը՝ 25% ընկերության եկամտից յուրաքանչյուր փակված լոտից:

 • Ձեր ռեֆերալները առևտուր են իրականացնում միջին տեմպով՝ մոտավորապես օրական 3 գործարք՝ յուրաքանչյուրը 1 լոտ:

 • Ձեր ռեֆերալների ամսական ընդհանուր առևտրային շրջանառությունը մոտավորապես կկազմի 198 լոտ:

 • Տվյալ դեպքում Դուք ամսական վաստակում եք 1980 ԱՄՆ դոլար:

 • Դուք ներգրավում եք դեպոզիտի՝ 3 000 դոլար միջին մակարդակով 3 հաճախորդ, ինչն ընդհանուր կազմում է 9 000 դոլար: Այդ դեպքում Ձեզ մոտ գործում է Standard պլանը՝ 15% ընկերության եկամտից յուրաքանչյուր փակված լոտից:

 • Ձեր ռեֆերալները առևտուր են իրականացնում միջին տեմպով՝ մոտավորապես օրական 3 գործարք՝ յուրաքանչյուրը 1 լոտ:

 • Ձեր ռեֆերալների ամսական ընդհանուր առևտրային շրջանառությունը մոտավորապես կկազմի 198 լոտ:

 • Տվյալ դեպքում Դուք ամսական վաստակում եք 1188 ԱՄՆ դոլար:

 Партнерская программа Форекс брокеров от TeleTrade

Վճարման հասանելի տարբերակներ